За нас

Кои сме ние?

„ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ е дружество с богат опит в областта на счетоводството, данъчните консултации, осигурителния сектор, участия в одиторски проверки и консултации в областта на управлението.От основаването си през 2007г. до момента, фирмата се наложи в счетоводно – финансовата сфера на българския пазар с обслужването на клиенти, с вече изградени позиции в областта им на дейност. Дружеството работи съвместно с компании от България, Германия, Австрия, Швейцария, Италия, други страни от Европейския Съюз и Русия.

Нашите клиенти развиват дейността си в различни сфери: производство, външна и вътрешна търговия, онлайн търговия, ресторантьорство, транспорт, операции с недвижими имоти, услуги, строителство, туризъм, медицина, свободни професии и други. Дейността ни е съобразена с най-новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводството, данъците и осигуряването.

Мисия и Визия - Цел

Нашата цел е предлагането на високо-квалифицирани счетоводни и консултантски услуги, бързо и адекватно обслужване, съобразено със спецификата на извършваната дейност и спазване на конфиденциалност при воденето на информация.

Нашият екип е силно мотивиран и непрекъснато подобрява своите знания и умения, което ни дава възможност да изпълним ангажиментите си със сериозно и професионално отношение. Ние вярваме, че сме част от екипа на всеки наш клиент. Нашите служители непрекъснато усъвършенстват своите познания, което ни дава възможност да изпълняваме ангажиментите си с висок професионализъм и коректност. Разбираме значението на дългосрочното партньорство и индивидуалния подход към всеки наш клиент.

НАШИЯТ ЕКИП

Весела Сергиева

Управител

Мария Богева

Главен Счетоводител

Мария Гебова

Главен Счетоводител

Поля Иванова

Главен Счетоводител

Здравка Владимирова

Счетоводител

Ивелина Илиянова

Счетоводител

Валентина Димова

Счетоводител

Веселина Тенчева

Счетоводител

Соня Петрова

Счетоводител

Антоанета Францова

Счетоводител

Не се опитвайте да правите всичко сами, а се опитайте да се свържете с правилните хора.
Не се опитвайте да правите всичко сами, а се опитайте да се свържете с правилните хора.

НАШИЯТ ОФИС