Административни услуги

Административните услуги, които предлага “ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ са разнообразни и покриват изцяло нуждите на бизнеса. Както фактуриране и подаване на годишни финансови отчети, така и банкиране, регистрация на фирма и регистрация в Комисия за защита на личните данни. Погрижете се за развитието на бизнеса си, докато ние се грижим за завеждане и съхранение на Архив.

Поемаме изцяло грижата за куриерските услуги, online банкирането, както изготвянето на необходимите документи при кандидатстване за кредит. Ще ви представим и защитим по най-добрият начин при провеждане на ревизии и одит.

Доверете се на нашите професионалисти за цялостно и компетентно обслужване на вашия бизнес.

Счетоводни услуги
Предлаганите от нас счетоводни услуги са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и стандартите за финансовите отчети.
ТРЗ и личен състав
Ефективното управление на разходите за заплати и взаимоотношенията с персонала е сред причините за цялостният успех на фирмата.
Счетоводни услуги
Предлаганите от нас счетоводни услуги са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и стандартите за финансовите отчети.
ТРЗ и личен състав
Ефективното управление на разходите за заплати и взаимоотношенията с персонала е сред причините за цялостният успех на фирмата.