Счетоводни услуги
„ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ ООД предоставя цялостно счетоводно обслужване на фирми от малкия и среден бизнес.
Предлаганите от нас счетоводни услуги са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и стандартите за финансови отчети (НСФОМСП и МСФО), които най-общо включват:
ТРЗ и личен състав
Обработката на заплати и личен състав са неразделна част от необходимите услуги за всяка фирма. Ако едно дружество има работници и служители, то трябва да предвиди разходи за работни заплати и социални придобивки. Ефективното управление на разходите за заплати и взаимоотношенията с персонала е сред причините за цялостният успех на фирмата. Нашите услуги по изготвяне на работни заплати включват:
Консултации
„ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ ООД предлага платени online консултации, свързани със счетоводното и данъчно законодателство, трудовото и осигурително законодателство, информация за актуализациите и промените в търговското, данъчно законодателство,
социалното и здравното осигуряване и др
Административни услуги
Административните услуги, които предлага “ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ ООД са разнообразни и покриват изцяло нуждите на бизнеса. Както фактуриране и подаване на годишни финансови отчети, така и банкиране, регистрация на фирма и регистрация в Комисия за защита на личните данни.
Счетоводни услуги
„ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ ООД предоставя пълно счетоводно обслужване на фирми от малкия и среден бизнес.
Предлаганите от нас счетоводни услуги са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и стандартите за финансови отчети (НСФОМСП и МСФО), които най-общо включват, но не се ограничават до:
ТРЗ и личен състав
Воденето на личен състав и обработката на заплатите са неразделна част от необходимите услуги за всяка фирма. Ако едно дружество има работници и служители, то трябва да предвиди разходи за работни заплати и социални придобивки. Ефективното управление на разходите за заплати и взаимоотношенията с персонала е сред причините за цялостният успех на фирмата. Нашите услуги по изготвяне на работни заплати включват:
Консултации
„ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ ООД предлага платени online консултации, свързани със счетоводното и данъчно законодателство, трудовото и осигурително законодателство, информация за актуализациите и промените в търговското, данъчно законодателство,
социалното и здравното осигуряване и др
Административни услуги
Административните услуги, които предлага “ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ са разнообразни и покриват изцяло нуждите на бизнеса. Както фактуриране и подаване на годишни финансови отчети, така и банкиране, регистрация на фирма и регистрация в Комисия за защита на личните данни.

КОИ СМЕ НИЕ

Специалисти в
различни области

За нас е от изключителна важност и нашите клиенти да получат професионално, качествено и навременно обслужване.

Национална
агенция за
приходи

Национален
осигурителен
институт

Национален
статистически
институт

Министерство на
финансите

Министерство на
труда и социалната
политика

Агенция по
заетостта

Национална
здравноосигурителна
каса

Търговски регистър