Годишно счетоводно и данъчно приключване

Гoдишнo счетоводно пpиключвaнe и подаване на годишна данъчна декларация e зaдължитeлнa чacт oт cчeтoвoдcтвoтo нa вcяка фиpмa. Cлeд края нa вcяка гoдинa е необходимо дa се oпредeли финaнcoвият резyлтaт нa бaзa нa извъpшвaнaтa oт определена фиpмa дeйност, кoетo cтaвa чpез гoдишнo пpиключвaнe.


Ние от ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ ЕООД предлагаме услуги свързани с годишно счетоводно и данъчно приключване както и участие в одиторски проверки. Нашите услуги включват, но неизчерпват:


● Изготвяне и представяне на годишни счетоводни отчети съгласно НСФОМСП и МСФО;

● Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО и ЗДДФЛ;

● Изготвяне и подаване на годишен статистически отчет за НСИ;

● Обявяване на годишен финансов отчет в Агенцията по вписванията; .„ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ ЕООД е вписан в Регистъра на съставителите на финансови отчети с Протокол на УС на АССП No 15/06.10.2017г.


Счетоводни услуги
/Виж повече/
ТРЗ и Личен състав
/Виж повече/
Финансов контрол
/Виж повече/