Финансов контрол

За ефективността и финансовия растеж на всяко предприятие е от съществена важност своевременно да бъде проверена и оценена ефективността на прилаганите счетоводни и управленски политики.

В тази връзка ние предлагаме на своите клиенти мониторинг (документален и материален) на прилаганите политики, с цел предоставяне на актуална информация на ръководството на предприятието, за целесъобразността им и изготвяне на препоръки за подобряване на финансовата дейност.

Счетоводни услуги
/Виж повече/
Годишно счетоводно и данъчно приключване
/Виж повече/
ТРЗ и Личен състав
/Виж повече/