„ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ ЕООД е дружество с богат опит в областта на счетоводството, данъчните консултации, осигурителния сектор, участия в одиторски проверки и консултации в областта на управлението.От основаването си до момента, фирмата се наложи в счетоводно - финансовата сфера на българския пазар с обслужването на клиенти, с вече изградени позиции в областта им на дейност. Дружеството работи съвместно с компании от България, Германия, Австрия, Швейцария, Италия, други страни от Европейския Съюз и Русия.

„ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ ЕООД е вписан в Регистъра на съставителите на финансови отчети с Протокол на УС на АССП No 15/06.10.2017г.   


Нашите клиенти развиват дейността си в различни сфери: производство, външна и вътрешна търговия, онлайн търговия, ресторантьорство, транспорт, операции с недвижими имоти, услуги, строителство, туризъм, медицина, свободни професии и други. Работата ни е съобразена с най-новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводството, данъците и осигуряването.

Екипът, който сме подбрали е млад и амбициозен. Служителите ни са мотивирани и компетентни, което ни дава възможност да изпълняваме ангажиментите cи професионално и коректно, като подхождаме индивидуално към всеки клиент. Ние притежаваме подходящите опит и умения за справяне с документацията и законите прилагани не само в България, но и в международен аспект.

Стратегията на „ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ ЕООД е предлагането на високо квалифицирани счетоводни и консултантски услуги, бързо и адекватно обслужване, съобразено със спецификата на извършваната дейност и спазване на конфиденциалност при воденето на информация. Ние ще бъдем на Ваше разположение по всякакви въпроси и в удобно за Вас време.