SVH Consult

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводна къща „ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ ЕООД предоставя пълно счетоводно обслужване на фирми от малкия и среден бизнес. Предлаганите от нас счетоводни услуги са съобразени със изискванията на Закона за счетоводството и стандартите за финансовите отчети (НСФОМСП и МСФО) и най общо включват, но не се ограничават до:
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Воденето на личен състав и обработката на заплатите са неразделна част от необходимите услуги за всяка фирма. Ако едно дружество има работници и служители, то трябва да предвиди разходи за работни заплати и социални придобивки. Ефективното управление на разходите за заплати и взаимоотношенията с персонала е сред причините за цялостният успех на фирмата. Нашите услуги по изготвяне на работни заплати включват:


КОНСУЛТАЦИИ

„ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ“ ЕООД предлага платени online консултации, свързани със счетоводното и данъчно законодателство, трудовото и осигурително законодателство, информация за актуализациите и промените в търговското, данъчно законодателство, социалното и здравното осигуряване и др.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към Клиента. Месечната такса за счетоводно обслужване зависи от спецификата на дейността на всяко отделно дружество, от ангажимента и отговорността, който ние поемаме да го представляваме пред държавните институции по повод спазването на данъчното и осигурителното законодателство, от информацията, която предоставяме и се ползва от неговите инвеститори, клиенти, доставчици и трети лица.

Получи консултация онлайн