Потърсете ни, като дадете отговор по всеки един критерий и ние ще Ви предложим конкретна цена, съобразена с пазара на този вид услуги. Критериите по които се определя зависи от:

 В какъв сектор работите – търговия, услуги или производство;

 Какъв ще бъде Вашият Документооборот – брой приходни и разходни фактури;

 Какъв е броят на Вашите банкови сметки, Обекти и касови апарати;

●Приложими счетоводни стандарти – Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия или Международните счетоводни стандарти МСФО;

 Необходимост от консолидация на отчети;

 Наличие на чуждестранно участие;

 Регистрация по ЗДДС и/или ЗАДС;

●Вътреобщностни доставки и/или придобивания в рамките на Европейската икономическа общност;

 Сделки със страни извън ЕИО;

 Ще се включва ли в услугата обработката на заплатите;

 Брой на персонала;

● Сключени трудови и граждански договори;

 Работещи по договори за управление и контрол;

 Брой самоосигуряващи се лица.


ПРИМЕРНИ ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ в съответната област:Документи на месец
Сфера на дейност
услуги
търговия
производство
Фирми нерегистрирани по ЗДДС
до 10 бр.
150 лв.
250 лв.
500лв.
          от 11 до 50 бр.
200 лв.
300 лв.
600 лв.
          от 51 до 80 бр.
300 лв.
400 лв.
750 лв.
  над 80 бр.
по договаряне
Документи на месец
Сфера на дейност
услуги
търговия
производство
Фирми регистрирани по ЗДДС
до 10 бр.
250 лв.
300 лв.
400 лв.
          от 11 до 50 бр.
300 лв.
350 лв.
500 лв.
          от 51 до 80 бр.
350 лв.
400 лв.
600 лв.
 над 80 бр.
по договаряне


Цени за обработка на ТРЗ


Брой персонал
Цена за единица персонал
до 10
12 лв.
          от 10 до 50
10 лв.
  над 50
по договаряне